H.POT - HIV multilingual info Japan

Hi There!

Here is some important information in English about HIV/AIDS and a gay/bisexual sex life for people living in Japan.
Brought to you by 'HIV Map,' a comprehensive HIV information website.

안녕하세요

일본에 계시는 여러분!
HIV 종합정보사이트 “HIV맵”이 제공하는 동성애자, 양성애자의 안전한 성생활에 중요한 HIV/AIDS 정보입니다.

สวัสดี

เรียนทุกท่านที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น !
เราได้มีการรวบรวมข้อมูลสำคัญเป็นภาษาไทยเกี่ยวกับการใช้ชีวิตกับเรื่องเพศ (SEX LIFE)ของเกย์ (GAY)・กะเทย (BiSexual) และเอชไอวี/เอดส์ และขอนำเสนอข้อมูลข่าวสารด้าน HIV โดยรวม ผ่านทางเว็บไซต์ "แผนที่ให้คำปรึกษาและตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี"

你好

住在日本的各位同志
通过HIV综合信息网【HIV地图】向大家提供
有关同性恋及双性恋人员在性生活上十分重要的HIV/AIDS方面的信息

您好

致 在日本的外籍人士
HIV的綜合資訊網站「HIV Map」提供有關男同性戀者及雙性戀者在性生活方面,非常重要的HIV/AIDS中文資訊。

Kumusta

Para sa mga dayuhang naninirahan dito sa Japan.
Ang mga kinakailangang impormasyon para sa sex-life ng mga bakla at bisexual tungkol sa HIV/AIDS ay binuo sa wikang Filipino. Ang HIV Map ay website na magbibigay ng pangkahalatang impormasyon sa HIV.

Xin chào

Gửi đến các bạn đang sinh sống tại Nhật Bản
Dự án “HIV Map”, một trang web cung cấp thông tin về HIV xin trân trọng giới thiệu một số thông tin quan trọng và cần thiết về HIV/AIDS và đời sống tình dục của người đồng giới và nam lưỡng giới (bisexual).

नमस्ते

जापानमा बसोबास गर्नुहुने सबैका लागि,
यहाँ एच आइ भी /एड्स र समलिंगी यौन जीवनका बारेमा केहि महत्त्वपूर्ण जानकारी दिइएको छ। यो जानकारी “एच आइ भी म्याप” भन्ने एच आइ भी सम्बन्धि विस्तृत जानकारी दिने वेब साइटद्वारा तयार गरिएको हो।

Hola

Información para las personas que se encuentran en Japón.
Hemos recopilado información sobre el VIH/Sida en español que pueden ayudar en la vida sexual a la comunidad gay/bisexual. Mayores informaciones en el Mapa del VIH.

OLÁ!

Informação para as pessoas que se encontram no Japão!
O site [HIV mapa] traz informações gerais sobre HIV/AIDS em português, que podem ajudar na vida sexual de pessoas bissexuais e gays.

こんにちは

日本にほん滞在中たいざいちゅうのみなさんへ!
ゲイ・バイセクシュアルのセックスライフで重要じゅうような、HIV/AIDSの情報じょうほう日本語にほんごでまとめました。HIVの総合そうごうサイト「HIVマップ」が提供ていきょうしています。